• Vårens vakreste
 • En fin, liten film om konfirmasjon
 • Besøk fra Italia
 • Påske & pasjon
 • Forespørsel om dåp
 • Menighetens misjonsprosjekt
 • VIVIT
 • Barnekor
 • Tårnenglene
 • Chorum - et kor for deg på mellomtrinnet
 • Orgelet i Skien kirke
 • Skien kirke - kultur på Facebook
 • Dessertklubben
 • Diakoniplan 2016
 • To spir i utvikling
 • Ord for året 2016
 • 6-klassinger på kirkebesøk
 • Skien kirke

Dagens bibelord

Kalender


Les mer om ...

Vårens vakreste

   Les mer...

En fin, liten film om konfirmasjon

   Les mer...

Besøk fra Italia

   Les mer...

Søndagsturer med Skien KFUK/M

23. mai til Gulset 11. juni til Filtvet    Les mer...

Påske & pasjon

Omfattende program i bispedømmene i sør/øst-Norge.    Les mer...

Forespørsel om dåp

Her kan du registrere din forespørsel om dåp i Skien kirke.    Les mer...

Menighetens misjonsprosjekt

Les mer om Mamma Maggie  og misjonsprosjektet vårt HER.    Les mer...

VIVIT

   Les mer...

Vårprogrammet 2017 til Skien KFUK/KFUM

Velkommen til varierte og spennende kvelder i Ungdomshuset og til fine utflukte...   Les mer...

Barnekor

Alle øvelser er kl. 17.00-18.00    Les mer...

Tårnenglene

Annenhver søndag (partallsuker) er det ”tårnengelsamling” i Skien kirke, paral...   Les mer...

Chorum - et kor for deg på mellomtrinnet

   Les mer...

Se fin film om DÅP

   Les mer...

Orgelet i Skien kirke

Et unikt instrument som må bevares og fornyes.    Les mer...

Melde deg inn/ut av DNK?

Her kan du sjekke medlemssakpet ditt og foreta evt. endringer.    Les mer...

Skien kirke - kultur på Facebook

Lik siden "Skien kirke - kultur" og hold deg orientert om kulturtilbudet som fo...   Les mer...