Aktiviteter for barn

Barnekor

Alle øvelser er kl. 17.00-18.00    Les mer...

Tårnenglene

Annenhver søndag (partallsuker) er det ”tårnengelsamling” i Skien kirke, paral...   Les mer...

Chorum - et kor for deg på mellomtrinnet

   Les mer...

Dessertklubben

Dessertklubben er for barn fra 10års-alderen. Vi samles en onsdag i måneden i U...   Les mer...

6-klassinger på kirkebesøk

Les Vårt Lands hyggelige reportasje    Les mer...

Petrus pinsefest

Hvert år rundt pinsetider arrangerer den norske kirkes menigheter i Skiensdistr...   Les mer...

6-årsbok

Hvert år deler vi ut 6 årsbok til alle nye 1. klassinger i Skien menighet.    Les mer...