27.04.2018: 1 Kor 15,8-11

8 Aller sist viste han seg for meg, jeg som bare er et ufullbĂ„ret foster. ...


Kilde: www.bibel.no