Aktiviteter for unge

12 år - Full fart i Skien Fritidspark

24H festivalen er et flott tilbud til 12-åringer!    Les mer...

Konfirmanter

Her finner du informasjon til konfirmanter og foresatte.    Les mer...

UNG-OM-SORG

Møtestedet UNG-OM-SORG er et tilbud for deg som er i alderen 14-18 år som er på...   Les mer...

Speiding

Det drives et godt speiderarbeid i Skien menighet.    Les mer...

Skolebesøk for 6. klassinger

Skien kirke er et fantastisk byggverk som hele byens befolkning kan være stolt ...   Les mer...