Julen i ord og toner


Julen i ord og toner 11. des. kl 19:30

Tradisjonell julekonsert med Skien videregående skolekor, Skien kantori og Telemark symfoniorkester. Kollekt.

Tilbake