Prosjektkor


Bli med på prosjektkoret i Skien Menighet. 

Kor for hele familien

Bli med på prosjektkoret i Skien Menighet

18.januar 2023 starter vi opp med spennende tilbud til hele familien, unge og gamle, voksne og barn, søsken og venner, foreldre og besteforeldre, tanter og onkler og alle som har lyst til å være med å synge.

Vi møtes ca. hver 14.dag og skal synge oss opp til jubelhelg 15.- 16. april. Endelig åpner kirken igjen etter rehabilitering. Helgen blir en aktiviteshelg og en grand finale med prosjektkoret som hovedaktør.

På øvingsdagene samles vi til middag kl. 16.30, fortsetter med sangøving, lek og aktiviteter.

Som kordirigent blir dyktige Anna Gjærum Kortner og på piano like dyktige Magnus Hanto Henriksen. Ut over disse knytter vi til oss de ressurser vi trenger.

Det blir mulig å både synge, være med på drama, dans, praktisk arbeid, og når de minste blir lei får de egne opplegg. Sammen blir dette til en opplevelse for alle. Sett av dagene og bli med.

Vi øver i ungdomshuset i Holbergsgate 3, rett nedenfor kirken.

18. januar

1.februar

15.februar

1.mars

15.mars

29.mars

12.april

og helgen 15/16 april har vi øving og konsert. Vi synger også på en Gudstjeneste underveis.

 

Har du tanker, ideer eller spørsmål om dette ta kontakt med barne- og ungdomsdiakon i Skien menighet Liv- Margaretha Holtskog mobil 92026790

 

 

 

 

Tilbake