Kontaktinformasjon


Skien menighet

Åpningstider:   Onsdag 09.00 - 15.00
                            Torsdag 09.00 - 13.30

Adresse: Schweigaards gate 11, 3717 Skien
Telefon: 35 58 11 49
E-post: annemona.skifjeld@skien.kommune.no

 

 

ansatt Skien menighet

Liv Margaretha Holtskog

92026790

Send epost

ansatt Skien menighet

Ragnhild Strømfjord Kjellsen

93007652

Send epost

Diakon

Torunn Skifjeld

45234607

Send epost

Kantor

Karolina Wisniewska

40486509

Send epost

Kantor II

Tormod Øvrum

45407075

Send epost

Kirketjener

Trond Kåre Andersen

35522471

48229011

Send epost

Menighetspedagog

Ingrid Sofie Mjøen

Send epost

Prost

Liv Espeland Jettestuen

35 58 90 81

99 15 86 27

Send epost

Sekretær

Anne Mona Skifjeld

35581149

40061965

Send epost

Sokneprest

Øystein Gunnersen

35589075

41457874

Send epost

Sokneprest

Synnøve Skree Skjeldal

95992006

Send epost

Ungdomsdiakon

Laurie Kjernald

48504001

Send epost