Kontaktinformasjon


Skien menighet

Adresse: Schweigaards gate 11, 3717 Skien
Telefon: 35 58 11 49
E-post: mona.skifjeld@skien.kommune.no


Diakon

Torunn Skifjeld

45234607

Send epost

Kantor

Karolina Wisniewska

40486509

Send epost

Kantor II

Tormod Øvrum

45407075

Send epost

Kapellan

Synnøve Skree Skjeldal

95992006

Send epost

Kirketjener

Trond Kåre Andersen

35522471

48229011

Send epost

Prost

Liv Espeland Jettestuen

35 58 90 81

99 15 86 27

Send epost

Sekretær

Anne Mona Skifjeld

35581149

40061965

Send epost

Sokneprest

Øystein Gunnersen

35589075

41457874

Send epost

Trosopplæringsleder

Anna Erika Myrvold

35589077

Send epost

Ungdomsdiakon

Laurie Kjernald

48504001

Send epost